UR JORDEN / FROM THE SOIL

Jag flyttade till Gotland sommaren 2015. Det var en förändring i livet, från ett liv i lägenhet i en Stockholmsförort till livet på landet.

Huset vi bor är från slutet av 1800-talet och byggdes om 1970-talet. De som levde här innan oss flyttade hit i mitten av 1960-talet. De och de människor som bodde här innan dess har lämnat många spår efter sig. När vi gräver i marken har vi hittar föremål som slängts eller tappats. Benbitar, porslinsskärvor, metallföremål och andra märkliga saker.

Jag sparar det jag hittar och fotograferar av föremålen. Det är ett pågående projekt som påbörjades våren 2018.I moved to Gotland in the summer of 2015. It was a change in life, from a life in an apartment in a Stockholm suburb to life in the countryside.

The house we live in is from the end of the 19th century and was rebuilt in the 1970s. Those who lived here before moving here in the mid-1960s. They and the people who lived here before have left many traces behind. When we dig into the ground we find objects that have been thrown or dropped. Leg pieces, porcelain shards, metal objects and other strange things.

I save what I find and photograph the objects. It is an ongoing project that began in the spring of 2018.