THESE OBJECTS HAVE BEEN REMOVED

Verket består av ett fotografi av en lövsal, vilket är en konstruktion som en lövsalsfågel byggt upp. Den här arten av fåglar bygger en konstruktion på marken som i grunden består av kvistar. I denna lövsal uppvaktar hanen honan. Den lövsal jag fotograferat utanför Sydney, Australien, är även smyckad med blå föremål som just den här hanen samlat och hittat i omgivningarna kring sin lövsal. Fotografiet presenteras tillsammans med min egen samling röda föremål som jag hittat i Svolvær, Lofoten, Norge.


The work consists of a photograph of a bower, a construction that a bowerbird built up. This species of birds build a structure on the land which is basically made up of twigs. In the bower the male court the female. The bower I photographed outside Sydney, Australia is also adorned with blue objects that this particular male collected and found in the surroundings of his bower. The photograph is presented together a photographed of my own collection of red objects that I found in Svolvær, Lofoten, Norway.