MOMENTS LOST MOMENTS FOUND

Jag samlar sen några år tillbaka vykort från 60- och 70-talet. När jag börjat titta på dem noggrannare, genom en lupp, upptäckte människor i dessa vykort som inte var medvetna om att de blev fotograferade. Genom att scanna vykorten och förstora den del där personen finns, återupptäcker jag ögonblick som fanns många år sedan. Jag tar detta ögonblick, personen, och de framträder ur vykortet. Bilderna är digital behandlade och har gått genom en förvandling, från en ofta okänd fotografs kameran, tryckt som vykort, via en flatbäddscanner och slutligen åter igen som ett fotografi.

Det här är ett pågående projekt.


I gather, since a few years back, postcards from the 60s and 70s. I have started to look at them more carefully, through a magnifying glass. I found people in these postcards were not aware that they were photographed. By scanning the postcards and enlarge the part where the person is, I am rediscovering a moment from many years ago. I take this moment, the person, and they emerge from the postcard. The images are digital-treated and has gone through a transformation, from an often unknown photographer's camera, printed as postcards, through a flatbed scanner and finally once again as a photograph.

This is an ongoing project.