HUMAN TOUCH

Det här är ett projekt om skog, träd och landskap i förändring. Jag är uppvuxen vid Norrlandskusten, i en liten ort utanför Umeå. Samhället domineras av en pappersmassafabrik. Som barn lekte vi på timmerbrötarna i älven, såg lastbilarna och truckarna med timmer och massabalar åka fram och tillbaka. Samtidigt har jag lekt i skogen, byggt kojor och plockat bär. Skogen och träden är på många sätt en del av min uppväxt.

Jag har en romantisk syn på naturlandskapet, där jag ser på det som ett väsen med eget liv. I det här projektet vill jag utgå från den synen, men samtidigt berätta om hur vi människor formar landskapet, allt med utgångspunkt från min kärlek till träden och skogen.

Under de senaste åren har jag fotograferar trädplanteringar i olika delar av Sverige.


This is a project about forest, trees and landscape in change. I grew up by coast in northern Sweden, in a small village outside Umeå. The community is dominated by a paper pulp factory. As children, we played on the timber in the river, saw the trucks with timber and pulp bales go back and forth. At the same time, I played in the woods, built huts and picked berries. Forests and trees are in many ways a part of my upbringing.

I have a romantic view of the natural landscape, where I look at it as a being with a life of its own. In this project, I start from the vision, but at the same time talk about how we shape the landscape, increasingly based on my love for trees and woods.

During the last years I photograph tree plantings in different parts of Sweden.