52 STIGAR / 52 PATHS

Jag har utforskat de fysiska spår som människor lämnar efter sig i form av gångstigar i förortsområden. I dessa områden finns det gott om parker och små skogspartier där människor antas gå längs de redan anlagda promenadvägarna, inte ta genvägar över gräsmattor och genom skogsdungar. Dessa nya stigar uppstår genom en stark mänsklig vilja att ta den kortaste vägen för att spara tid. Det område som utforskats är omgivningarna kring Telefonplans tunnelbanestation.

Verket består av 50 fotografier. Verkets titel hänvisar till det antal stigar jag fotograferat.


I have explored the physical traces that people leave behind in the form of footpaths in suburban areas. In these areas there are plenty of parks and small wooded areas where people are assumed to walk along the already landscaped walking paths, not take shortcuts across lawns and through the woods. These new paths created by a strong human desire to take the shortest way to save time.The area explored the surroundings close to Telefonplans subway station.

The work consists of 50 photographs. The title refers to the number of paths I photographed.