EN SAMLARES INSTINKT / A COLLECTORS INSTINCT

Jag har samlat in föremål, många kalla det skräp, som jag hittat där jag bor eller på mina resor. Projektet har sin grund i ett tidigare arbete, 32 föremål, då jag fotograferade av en samling föremål jag hittat i Hägersten.

Idag har jag byggt upp flera mindre kollektioner från i första hand olika platser i Norge, eftersom det är dit många av mina resor gått. Mitt intresse ligger i det som är massproducerat och som alla kan känna igen. Jag har en förkärlek till röda föremål och de flesta av dem är gjorda av plast. I motsats till andra samlare är mitt mål att samla in det som är så ordinärt som möjligt, inte det unika.


I have collected objects, many call it junk, which I have found where I live or on my travels. The project is based on an earlier work, 32 Objects, then I photographed a collection of objects I found in Hägersten.

Today, I have built up several smaller collections, primarily from various locations in Norway, because that is where many of my trips gone. My interest lies in what is mass produced, and that anyone can recognize. I have a penchant for red items and most of them are made of plastic. In contrast to other collectors, my goal is to collect what is so ordinary as possible, it is not unique.