INGENTING ÄR LÄNGRE SOM FÖRUT / NOTHING IS LIKE IT USED TO BE

Det här är en serie fotografier, där jag har vandrat runt i förortsområden och har nära håll betraktat dessa ganska till synes ordinära miljöer. De områden jag valt att fotograferat inom är till ytan prydliga närförorter med både villor och flerfamiljshus. Jag har uppehållit mig kring föremål som vi i undantagsfall lägger märke till. I den här välstädade miljön blir de element som många väljer att bortse ifrån.

Verket består av 10 fotografier.

This is a series of photographs, where I have walked around in suburban areas and looked very close and considered these quite seemingly ordinary environments. The areas I have chosen to photographing the surface is neat suburbs with villas and apartment buildings. I have dwelt on the objects in exceptional circumstances we notice. In this clean environment they are the element that many choose to ignore.

The work consists of ten photographs.