32 FÖREMÅL / 32 OBJECTS

Det här är föremål hittade i omgivningarna kring Telefonplans tunnelbanestation. Jag har tagit till vara saker som fångat mitt intresse, där formen, färgen eller frågan om vad jag har framför mig varit det väsentliga.

Området är typiskt i sin förortskaraktär och består av smalhus som är byggda i början av 40-talet, för arbetarna vid Ericsson. Det finns också villaområden, där de små husen står tätt.

Jag var bosatt i området 1992-2003, arbetet med det här projektet tog fart när jag lämnade Stockholm för att studera i Göteborg under två år. Ett nödvändigt arbete för att inte förlora kontakten med en plats som var min hembygd.

Verket består av 32 fotografier. Titeln hänvisar till det antal föremål som ingår i samlingen.


This is items that are found in the surroundings of Telefonplans subway station. I have collected things that caught my interest, where the shape, the color or the question of what I have in front of me was the essence.

The area is typical in its suburban character and consists of apartments that are built in the early 40th century for the workers at Ericsson. There are also residential areas, where the small houses stand close together.

I was living in the area 1992-2003, the work with this project began when I left Stockholm to study in Gothenburg during 2 years. A necessary work in order not to lose touch with a place that was my home.

The work consists of 32 photographs. The title refers to the number of objects included in the collection.