THE RED STRAW COLLECTION

Verket består av en samling röda sugrör, 100 stycken, som jag samlat in under en tvåårsperiod. Jag påbörjade samlande våren 2006 och i augusti 2008 fann jag mitt 100:e sugrör, då beslutade jag mig för att avsluta samlandet. De flesta sugrören har jag funnit i Stockholm, några kommer från Göteborg, Visby, Umeå och Östersund. Jag har valt de röda eftersom de är mest förekommande och att jag har en förkärlek till röda föremål. Vissa av sugrören verkar helt orörda medan andra är helt förändrade på grund av vad användaren gjort och hur länge de legat längs vägkanten. Jag är intresserad av små detaljer som gör att olika föremål kan skiljas från varandra, de detaljer som gör dem unika.

Sugrören är scanogram, de är avbildade via flatbäddscanner. Verket består av 100 fotografier.


The work consists of a collection of red straw, 100 pieces, which I collected over a two year period. I started collecting in spring 2006 and in August 2008 I found my 100th straw, then I decided to finish collecting. Most straws I have found in Stockholm, some come from Gothenburg, Visby, Umeå and Östersund. I have chosen the red because they are most prevalent, and that I have a penchant for red objects. Some of the straws appears completely untouched while others are completely changed because of what the user has done and how long they remained along the roadside. I am interested in the small details that make different objects can be distinguished from one another, the details that make them unique.

The straws are scanogram, they are depicted via flatbed scanner. The work consists of 100 photographs.