THE LONGYEARBYEN CLOTHES PEG

THE LONGYEARBYEN CLOTHESPEG (Klädnypan från Longyearbyen) är en blå klädnypa som jag hittade längs vägen i Longyearbyen, Svalbard, september 2004. Ett fynd där jag direkt såg en förbindelse till den lövsal jag fotograferade i Sydney 2003 (These objects have been removed). Verket består av klädnypan, fotografier, fakta och karta över fyndplatsen.

 

THE LONGYEARBYEN clothespin is a blue clothespin that I found along the way in Longyearbyen, Svalbard, September 2004. A bargain where I immediately saw a connection to the bower I photographed in Sydney 2003 (These objects have been removed). The work consists of the clothespin, photos, facts and map of the site.